Stilte als innovatiekracht voor organisaties

Op verzoek van het Tijdschrift voor Ontwikkelingvoor organisaties is stilte een superkracht
in Organisaties heb ik het artikel geschreven ‘Stilte werkt’.

Stilte is nodig voor innovatie en creativiteit

In dit artikel vertel ik over het belang van ‘diep’ werk, de superkracht van de 21ste eeuw, een kracht die bij uitstek aanwezig is bij introverte mensen. Periodes van geconcentreerd in afzondering kunnen werken zijn nodig voor innovatie en creativiteit, schrijft Cal Newport in zijn boek Diep werk. Newport: ‘Een van de meest waardevolle kwaliteiten voor onze economie dreigt extreem zeldzaam te worden. Als je over deze vaardigheid beschikt kan je buitengewone resultaten bereiken.’

Om als organisatie productief en innovatief te zijn, is het de kunst de juiste mix te creëren tussen contact en afzondering, tussen stil en niet stil. Hoe die mix eruitziet, hangt af van het type medewerkers en de aard van het werk. Introverte medewerkers hebben andere kwaliteiten en behoeftes dan extraverte medewerkers. Introverte mensen waarderen stilte en afzondering, ze hebben het nodig om tot bloei te komen. Dankzij Newport is er weer hernieuwde aandacht voor de kwaliteit van langere tijd in stilte en afzondering kunnen werken, iets waar menig introvert in de kantoortuin al tijden naar snakt.

Organisaties hebben een taak de juiste mate van stilte te faciliteren

Echter, een individuele medewerker krijgt het niet voor elkaar de gewoontes en patronen structureel te doorbreken. Hier ligt een taak voor de organisatie als geheel om het bewustzijn over de productiviteit van stilte en de verschillen tussen introverte en extraverte mensen te vergroten. In dit artikel doe ik een aantal suggesties hoe organisaties met stilte kunnen experimenteren.

Lees hier het artikel in TvOO, nr. 1 2018