testimonials

Ervaringen van deelnemers aan de meerdaagse training Persoonlijke effectiviteit voor de introverte professional:

Ik had van tevoren nooit durven hopen dat ik door deze twee cursusdagen al zoveel gegroeid zou zijn. Door de cursus zie ik nu beter mijn eigen kwaliteiten en ook waar ik een aanvulling kan zijn op mijn extraverte collega’s. Doordat je op de cursus hebt geleerd hoe je een bepaalde situatie kunt aanpakken en het al hebt geoefend, wordt de drempel een stuk lager om het nu dan ook daadwerkelijk te doen.” Ellen medewerker Ticketing & Service.

“Door deze training ben ik mij bewuster geworden van mijn introverte kwaliteiten en ben ik deze zeer gaan waarderen. Mijn trots hiervoor is gegroeid en ik accepteer mijn introversie en daardoor mezelf. Ik durf mezelf te laten zien zoals ik ben.” Laura.

“De training geeft inzicht in verschillen tussen introvert en extravert en biedt praktische handvatten hoe je als introvert je toegevoegde waarde kunt laten zien op een manier die bij jou past. Door de oefeningen krijg je inzicht in jouw werkwijze en welke kwaliteiten daarin schuilen. Marijke begeleidt de training op een bijzonder prettige, rustige en professionele wijze.” Marloes.

“.. Daarnaast geeft de cursus als inzicht dat bepaalde kwaliteiten die je zelf als algemeen beschouwd, dat helemaal niet zijn, maar juist eigen aan jezelf en dat je die juist mag laten zien.” Yvette.

De training oversteeg de verwachtingen. De kleinschaligheid en aandacht zorgde er voor dat ik mij niet kon verbergen in de groep, waardoor ik er des te meer uit heb gehaald. Verder was het goed dat de aangedragen leerpunten eerst goed geanalyseerd werden zodat echt het achterliggende probleem aangepakt kon worden.” (anoniem)

“Marijke is een veelzijdige trainer die tot de kern van het probleem wil komen. Door situaties te delen, maar ook na te spelen, ben ik bewuster geworden van mijn introverte kwaliteiten en valkuilen.” (anoniem)

“Marijke leerde me zien dat introverte mensen hun eigen kwaliteiten hebben die voor een bedrijf erg belangrijk kunnen zijn. Ze analyseerde samen met de groep concrete situaties waarin de aanwezigen moeite hebben met hun introverte karakter. Ze weet daarbij diep door te dringen in wat er op die momenten in je hoofd gebeurt.
De verhalen van anderen zijn herkenbaar. Je leert van elkaar. De sfeer is open en ontspannen. Marijke weet je op een prettige, ongedwongen manier uit te dagen.” Barend de Jong, aquatisch ecoloog.

 

Ervaringen 1 daagse training Persoonlijke effectiviteit voor de introverte professional:

“Deze training helpt mij allereerst om te uiten dat ik trots ben op het introvert zijn. Daarnaast geeft het me handvatten om zelf mee aan de slag te gaan en ook om het onderwerp van introvert zijn en hoe zich dat kan uiten ‘op de werkvloer’ bespreekbaar te maken.” Nico Smith, programmacoördinator Dorcas.

“Relevant, goed onderbouwd, kleine groep. Spiegel voor je eigen introverte blokkades.” Wijnand van IJssel, senior adviseur  Wereldbank.

Om gezien en gewaardeerd te worden om wie je bent en wat je kunt,  moet je jezelf wel durven laten zien.” Eefje Hilarides.

“Prettige sfeer, fijne begeleiding. Wel duidelijke leiding en lijn, maar tegelijk flexibel met ruimte voor mensen.”

“Heldere concrete opdrachten. Tempo was natuurlijk, aanpak ook. Fijn dat het veel ‘doen’ was, en niet alleen denken, praten. Goede balans.”

“Fijn om een ervaringsdeskundige te hebben. Zeer goed voorbereid, waardoor veel rust in de training”

 

Train de trainer/coach workshop omgaan met introverte deelnemers
Je hebt het programma prima op onze wensen afgestemd. De oefeningen waren lekker actief en gaven goed inzicht in waar ik mezelf nog kan verbeteren. Jouw feedback was waardevol. De theorie was interessant en bruikbaar.
Ik heb veel geleerd: inzicht in hoe het denkproces bij introverte en extroverte mensen verloopt, wat het verschil is en hoe je daar als trainer/coach mee om kunt gaan. Ik begrijp nu veel beter hoe het werkt bij introverte deelnemers.” Britta Lassen, trainer/coach.

 

Ervaringen met persoonlijke coaching

Opdrachtgever coachtraject: WURcoachtraject
In aanloop naar een potentiële nieuwe functie als teamleider wilde ik in dit traject uitzoeken of ik het in me heb om een dergelijke functie op me te nemen en ook of ik het zelf wel wil. In zes sessies hebben we issues waar ik mee zat geëvalueerd. Eerst onderbouwd met theorie, zodat ik beter begreep wat er aan de hand was en dan samen manieren vinden om praktisch aan de slag te gaan. Dat werkte voor mij erg goed. Ik weet nu hoe ik mijn zichtbaarheid vergroot, overleggen productief houd, en om kan gaan met voor mij lastige situaties. Ik zie de toekomst positief tegemoet: ik kan het en ga het doen!
Potentiële teamleider Wageningen Food Safety Research.

Opdrachtgever coachtraject: TNO.
In slechts een paar sessies heb ik het idee dat er een blijvende positieve verandering is ingezet op het gebied van mijn communicatie en effectiviteit, zowel individueel als binnen een groep. Door het formuleren van ‘huiswerk’ (aandachtspunten) aan het einde van elke sessie, en een korte terugblik in de daaropvolgende sessie was de effectiviteit hoog. Ik beveel Marijke van harte aan vanwege haar individuele benadering en effectieve aanpak.” Jos, teammanager TNO.

Opdrachtgever coachtraject: Provincie Zuid-Holland.Logo provincie Zuid-Holland
Door de coaching van Marijke ben ik me nu veel bewuster van wat ik doe, wat mijn patronen zijn en wat het effect is op mezelf en mijn omgeving. Ik heb meer zelfvertrouwen en pak meer mijn rol. Dat krijg ik ook terug van collega’s. Dit traject beklijft veel meer dan korte cursussen. De combinatie van  lichaam en geest werkte goed voor mij. Marijke hielp me zaken scherp te krijgen en maakte dingen concreet. En dat alles in een ontspannen sfeer.” Kees IJsselstein, omgevingsmanager.

Opdrachtgever persoonlijke coaching: Steven Jan Gerritsen.
Ik heb het coachtraject ervaren als zeer prettig en positief. Bij iedere sessie heb ik iets mee gekregen waar ik nog steeds profijt van heb. Door de aangereikte handvatten ben ik nu beter in staat over te brengen wat ik denk en voel. Het meest opvallend wat betreft Marijke haar aanpak was voor mij het gebruik van beelden. Ik denk van mezelf dat ik niet echt in beelden denk, meer in sequenties. Maar iedere keer kwam hier toch weer iets verbazendst uit. De sessies waren weliswaar niet altijd makkelijk voor mij maar wel altijd vertrouwd, wat voor mij zeer belangrijk was om vol te houden.” Steven Jan Gerritsen.

Opdrachtgever persoonlijke coaching: Ineke Berendsen.
Marijke heeft me geleerd het “denken voor anderen” meer los te laten. Te vertrouwen dat wat ik van tevoren vrees, meestal erger is dan de werkelijkheid. Meer ruimte durven nemen. De verschillende kanten van problemen (kwesties) aandachtig bekijken, ook van andere invalshoeken. Het maakt me moediger, vrijer en rustiger. Het helpt me bij het zetten van spannende stappen. Het traject heb ik ervaren als steunend, alleen al doordat er onverdeelde aandacht was voor mijn dilemma’s/kwesties, met gevarieerde werkwijze/invalshoeken. En als passend bij mijn doelen.”  Ineke Berendsen.

Opdrachtgever coachtraject: Samen Veilig Midden-Nederland.image001 (510x269)
Ik voel me steviger, rustiger en meer autonoom. Ik ken mezelf wat beter nu. Ik voelde me door Marijke begrepen en serieus genomen en sta versteld hoeveel er is gebeurd in 5 sessies. Ik ervaar werkelijk dat mijn doelen zijn gehaald.  Marijke wisselt theorie, lichaamswerk, steun, (milde, maar toch stevige) confrontatie, meditatie, humor en symboliek op een speelse manier met elkaar af. Wat ze deed bleek steeds opnieuw zeer passend voor de situatie. Daardoor kon ik dingen begrijpen èn ervaren. Drs Harmke  Bergenhenegouwen, senior gedragswetenschapper.

Opdrachtgever loopbaancoaching: Bart Wesselink, Adjunct-directeur (interim) Natuur en Milieufederatie Utrecht, Zelfstandig adviseur/onderzoeker/docent.
Bart Wesselink

“Het coachtraject heeft voor mijn loopbaan een belangrijk besluit opgeleverd,  namelijk dat ik als zelfstandige ga werken. Ik wilde leren om meer en bewuster dan voorheen mijn eigen werkterrein vorm te geven.  Ik geef dat inmiddels al handen en voeten. Dat geeft me energie.” 

“Ik ben heel tevreden en beveel Marijke van harte aan. Marijke koos telkens verschillende benaderingen, ze onderzocht welke mij het beste paste. In 1e instantie sloot ze aan bij mijn eigen analytische wijze van denken en werken. Maar ondertussen betrok ze ook mijn gevoelskant erbij, o.a. door te oefenen met visualisaties. Het toepassen van een ‘opstelling’ had een verrassende uitwerking op mij. Waar nodig was Marijke confronterend, dat was goed. Ik had het gevoel dat we samen zochten naar een ‘opening’, een volgende stap. Het in beweging komen moet je zelf doen en dat is gelukt. Ik weet zeker dat onze wegen weer zullen kruisen.” Bart Wesselink.

 

Ervaringen met teamcoaching

Opdrachtgever: Menzis COA Administratie. menzis
“Marijke is sterk in het toepassen van verschillende werkmethoden. Ze wisselt intensief goed af met  ontspannend. Marijke is begripvol, maar werkt wel door als dat nodig is. Ze leeft zich goed in en luistert uitstekend.” Bep Snelder, manager MCA.
“Je voelde goed aan waar de spanning zat en hebt iedereen in hun waarde gelaten, en toch de moeilijke punten bespreekbaar gemaakt.” Deelnemer teamtraject.

Opdrachtgever: Bureau Jeugdzorg Utrecht. Resultaat: meer samenwerking.logo bjzu
De teambijeenkomst afgelopen zomer heeft ons echt wat gebracht. Het resultaat is dat we meer zijn gaan samenwerken. Het uitspreken naar elkaar wat je lastig vindt aan elkaars gedrag gaf bewustwording en zette aan tot actie. Wat we ons die ochtend hebben voorgenomen staat nog steeds“. Lydia Spobeck, senior gedragswetenschapper.

 

Ervaringen met begeleiding intervisiebijeenkomsten

Opdrachtgever: Mr. JCM Hermsen,
Flynth adviseurs en accountants

Ruimte om van elkaar te leren. “Marijke heeft onlangs een training verzorgd voor de tien mediators van Flynth. Ze heeft daartoe een zeer duidelijke offerte uitgebracht. De training is positief ontvangen door de deelnemers. Marijke verstaat de kunst om in korte tijd een plezierige en ontspannen sfeer te creëren, waardoor er veel ruimte ontstaat om van elkaar te leren.”

Verfrissende aanpak. “Goed merkbaar is ook, dat Marijke gewend is met diverse soorten groepen te trainen; ook al zijn de deelnemers onbekenden voor haar, haar professionele houding draagt ertoe bij dat ze ieder weet te boeien en dat de deelnemers zich openstellen tijdens de bijeenkomst. Dat werd als verfrissend ervaren. Een vervolgafspraak is inmiddels gemaakt.” Jacqueline Hermsen.

 

 

Als voorbeeld een casus van een teamcoachsessie.

Het portret Harmke 3

Opdrachtgever: drs. Harmke Bergenhenegouwen. Senior gedragswetenschapperlogo bjzu, leiding Team Gedragswetenschappers Stad Utrecht. Aanleiding: veranderingen in teamsamenstelling, teamaansturing en werkwijze. Doel: betere samenwerking binnen het team.  Er is weinig tijd geweest stil te staan bij alle veranderingen en er is onzekerheid over de toekomst. Aanpak: ‘erkennen wat er is en van daaruit in beweging komen’. Kern:  ‘stilstaan, afscheid nemen en verder gaan’. Dit hebben we middels een ritueel vormgegeven.

Hardnekkige patronen en cultuurverschillen losgetrokken
Ik ben onder de indruk van het feit dat 3 uur werken met Marijke zoveel heeft opgeleverd. Dat is echt een talent van haar. We kampten al lange tijd met hardnekkige patronen en cultuurverschillen binnen ons team en die zijn in deze middag aangepakt en losgetrokken. We zijn nu meer een team geworden, werken prettiger samen, op basis van gelijkwaardigheid.”

Rollen in het team zijn nu meer vanzelfsprekend
“Mij heeft ze geholpen echt in mijn rol als leidinggevende te stappen door heel transparant te zijn in hoe zij het groepsproces ziet. Dat heeft me inzicht en rust gebracht, en dat is ook nu, 3 maanden later, nog op de werkvloer merkbaar. We hebben als logisch gevolg op deze middag wat structurele aanpassingen gedaan in werkoverleg en de verschillende rollen in het team zijn meer vanzelfsprekend dan voorheen.”

Oefeningen sloten goed aan bij wat we nodig hadden
“Het was fijn om de middag samen met haar voor te bereiden. Marijke had snel door waar de schoen wringt, en paste het programma aan op tussentijdse gebeurtenissen. De middag verliep heel soepel. De ene oefening leek voort te komen uit de andere en ze sloten heel goed aan bij wat we nodig hadden. Marijke heeft een veilige sfeer neergezet door rust in te brengen en alles te laten zijn zoals het op dat moment is. Mensen hadden een persoonlijke inbreng die ik niet eerder van ze had gezien, en dat terwijl we zeiden dat we elkaar al goed kenden. Het doen van een team opstelling had veel impact.”

Marijke zegt wat ze ziet, ook als dat moeilijk is om te horen
“Marijke ziet heel goed wat er gebeurt en wat de processen zijn. Ze geeft ruimte, heeft begrip, blijft uit het oordeel, en is tegelijk ook heel nuchter. Ze zegt wat ze ziet en wat ze vindt dat nodig is, ook als dat moeilijk is om te horen.”

Contact binnen het team heeft zich verdiept
“We hebben met elkaar aandacht besteed aan het afscheid nemen van de oude situatie en het verwelkomen van de nieuwe. Marijke gaf voldoende ruimte om iedereen te laten vertellen hoe dit persoonlijk werd ervaren en waar de teamleden precies afscheid van namen of wat ze welkom heetten. Ook dit heeft een verdieping in het contact binnen het team opgeleverd.” 

Ga vaker gebruik maken van haar diensten
Marijke is een optimistisch persoon en lijkt een onbegrensde creativiteit te hebben in het vinden van mogelijkheden. Ze is geïnteresseerd in mensen. Marijke oordeelt niet, maar is heel transparant en eerlijk in wat zij ervaart. Ze kan heel inzichtelijk maken hoe processen van groepsdynamica verlopen. En aangezien ze zelf een indrukwekkend CV heeft en slim is kunnen ook hoogopgeleide professionals niet om haar heen. Ik ben zeker van plan vaker gebruik te gaan maken van haar diensten.”
Harmke Bergenhenegouwen, opdrachtgever.

Ook zin om met mij te werken? Neem contact op.