wie is

Mimicri training is Marijke van Dusseldorp.  Ik ben een introvert die, indien nodig, behoorlijk extravert gedrag kan vertonen. Ik kan het zelfs zo goed dat ik uit eigen ervaring weet hoe het voelt als je hier te ver of te lang in doorschiet.

Het boek van Susan Cain (Stil, de kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen),  en andere boeken over introversie waren eyeopeners voor mij. Natuurlijk wist ik best dat ik een voorkeur heb voor introvert gedrag, maar ik had me niet gerealiseerd dat dit betekent dat ik echt anders in elkaar zit dan mensen met een voorkeur voor extravert gedrag. Dat ik daardoor wezenlijk andere kwaliteiten heb en andere behoeftes, dat zelfs mijn hersenen anders werken dan die van meer extraverte mensen. Hoewel iedereen zich zowel introvert als extravert kan gedragen, maakt het voor je effectiviteit (en je gezondheid!) wel degelijk uit wat je eigen voorkeursgedrag is.

Nu ikzelf besef wat voor impact de dimensie introvert – extravert heeft op mijn functioneren, richt ik mijn aandacht met name op introverte professionals. Aandacht voor dit thema zal introverte mensen helpen om tot bloei te komen en meer impact te hebben, en teams om tot betere en meer vernieuwende resultaten te komen.

Mezelf persoonlijk en professioneel blijven ontwikkelen zie ik als een voorwaarde voor de kwaliteit van mijn werk. Sterker nog, ik zou niet zonder kunnen. Blijven leren is een belangrijke drijfveer in mijn werk. In 2022 deed ik de opleiding tot Secure Base Coach bij de School voor Transitie. Als secure base coach werk ik vanuit 100% caring en 100% daring. Dat betekent dat ik je welkom heet met alles wat er is. Dat ik je een veilige plek bied van waaruit jij in verbinding de uitdagingen die het leven jou biedt durft aan te gaan. Op deze reis ben ik je metgezel, die van binnenuit vrijheid laat ontstaan. Eerdere opleidingen sluiten hier naadloos op aan. Zo helpt de techniek Focusing je om beter te ervaren en te begrijpen wat onbewust bij je speelt en is Voice Dialogue en prachtige methode waardoor je verschillende delen of subpersonen in jezelf leert kennen en ook hoe je daarmee om kunt gaan.
Een insteek die bij coaching ook vaak zijn vruchten afwerpt is het kijken door een systemische bril: een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding tot anderen in dat systeem. Je kunt ervaren waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag. Daarnaast heb ik me de afgelopen jaren o.a. ook geschoold in Transactionele Analyse (over hoe activeer je het zelfsturend vermogen van mensen) en in Deep Democracy (over hoe zorg je dat alle standpunten worden gehoord en de wijsheid van de minderheid meegenomen wordt in een besluit).

Ik heb ervaring in management, academisch onderwijs en onderzoek. Bij TNO begeleidde ik een teamveranderingstraject en had er gedurende 10 jaar diverse functies, waaronder projectleider, coach, teamleider. Eerder werkte ik aan de universiteiten van Wageningen en Nijmegen.

Door wandelen, lezen, schrijven en regelmatig de stilte op te zoeken, laad ik als introvert mijn accu op. Het afwisselend werken als coach, trainer en trainingsacteur vind ik leuk en voorkomt dat ik teveel in mijn hoofd zit. Als vrijwilliger werk ik bij de Voorleesexpress, dit is een landelijk initiatief om laaggeletterdheid en taalachterstand bij jonge kinderen (2-8 jaar) terug te dringen. Erg leuk om mijn liefde voor taal en boeken in te zetten voor deze kinderen met als doel dat ze daarna op school makkelijker meekomen en beter kunnen leren.

Klik hier voor een uitgebreid CV  of bekijk mijn profiel op LinkedIn.

Coach en trainer Marijke van Dusseldorp