Praten over het weer, hoe vaak doe jij dat?

praten over het weer

“Marijke, je moet leren om over het weer te praten”.

Wat ik als introvert zelden doe is praten over het weer. Ik kreeg het advies om het vaker te doen, jaren geleden van mijn baas. Daar moest ik opeens aan denken toen er geen einde leek te komen aan al die regen deze week. Destijds vond ik het een rare opmerking, en dacht eigenlijk dat het een grapje was want daar was hij altijd wel voor in. Maar dit meende hij serieus.

Mensen met een introvert temperament praten niet graag over het weer
Nu ik me meer heb verdiept in verschillen tussen mensen met een meer extravert en een meer introvert temperament, kan ik die opmerking wel plaatsten en ook waarderen. Mijn baas was een gezellige Limburger en behoorlijk extravert. Hij zag dat ik moeite had met kletspraatjes die nergens over gaan en besefte kennelijk ook dat ik niet door had dat ze wel degelijk een doel dienen. Ze vergemakkelijken het contact, leggen verbinding en scheppen de condities voor samenwerken. Toch vond ik het verspilling van mijn energie en al de tijd dat ik aan de universiteit werkte is het praten over het weer er toch nooit ingesleten…
Dat kon toen ook nog. Ik had een werkkamer voor mij alleen, met studenten ging ik gewoon meteen aan het werk en het onderzoeksgeld haalde ik binnen via geschreven voorstellen. Mijn gedachten en ideeën helder op papier zetten, dat kan ik wel.

Extraverte mensen bloeien op in kantoortuinen
Nu werken mensen echter steeds vaker in teams, ook academici (onder wie mensen met een meer introvert temperament goed vertegenwoordigd zijn). Netwerken is een must, en jezelf profileren en presenteren zijn essentieel voor je carrière en het binnenhalen van financiering. Daar komt nog bij dat een kamer alleen tegenwoordig een luxe is en kantoortuinen eerder standaard. Mensen die meer extravert zijn hebben baat bij deze ontwikkelingen, maar de meer introverten onder ons komen van de regen in de drup. Het is een aanslag op hun energie en daarmee op hun productiviteit. Naar schatting heeft 30-50% van de mensen een meer introvert temperament. Tel uit je winst als de werkomstandigheden ook voor hen optimaal zouden zijn.

Introverte en extraverte mensen verwerken prikkels anders
Uit breinonderzoek blijkt dat extraverten en introverten verschillen in de manier waarop het autonome zenuwstelsel prikkels van buiten verwerkt: in de hersenen worden andere gebieden gestimuleerd. Extraverten blijken van nature een lager niveau van ‘arousal’ te hebben: om een optimaal niveau van alertheid te bereiken hebben zij juist prikkels nodig, terwijl voor introverten die prikkels juist ballast zijn. Of je een meer extravert of introvert temperament hebt, bepaalt ook de manier waarop je met je energie omgaat.

Bij een introvert temperament stroomt de energie naar binnen
Introverten laden op door hun energie naar binnen te richten,  op hun eigen gedachten, gevoelens en ideeën. Ze kunnen goed alleen zijn en spreken zich pas uit nadat ze dingen hebben kunnen overdenken, verbinden en structureren. In een overleg meteen hun mening geven is dan ook lastig, maar achteraf weten ze heel goed wat ze hadden willen zeggen. Doordat ze gevoelig zijn voor prikkels kosten sociale gebeurtenissen en een drukke, luidruchtige omgeving hen veel energie.

Bij extraverten stroomt de energie naar buiten
Extraverten halen hun energie uit activiteiten en interactie met andere mensen. Ze hebben juist prikkels nodig om voldoende alert te zijn. De buitenwereld is de maatstaf voor wat zij ervaren, besluiten en doen. Zij praten graag over wat hen bezighoudt, dat is voor hen de manier om hun gedachten te ordenen. Teamwerk, tussen andere mensen zijn, geven hen juist energie. Extraverte mensen zijn niet graag lang alleen of in een saaie omgeving.

Let wel: iedereen vertoont zowel introverte als extraverte kenmerken en beweegt heen en weer tussen beide temperamenten. Slechts weinig mensen zijn extreem extravert of extreem introvert. Meer introverte mensen kunnen dan ook prima extravert gedrag vertonen (en heel enthousiast vertellen over iets wat ze echt bezighoudt), het kost ze wel meer moeite en houden het daardoor minder lang vol. Dit filmpje is een leuke illustratie.

Kwaliteiten van meer introverte mensen sneeuwen makkelijk onder
Terug naar de werkvloer. In de praktijk valt het me op dat er nog weinig rekening wordt gehouden met deze verschillen in temperament. Dat is jammer want daarmee komen juist de kwaliteiten van introverte mensen minder tot hun recht. Ze krijgen nogal eens te horen dat ze wel wat meer zichtbaar mogen zijn. Logisch, want juist zij zijn in staat met een verrassende bijdrage te komen, dingen met elkaar kunnen verbinden, een vooruitziende blik te hebben en complexe beslissingen te nemen.

Als je weet wat jijzelf en de ander nodig heeft werk je prettiger samen
Nu bouw je een kantoortuin niet 1,2,3 om tot aparte werkkamers (waar bovendien de extraverte mensen dan zitten te verpieteren), maar het maakt al veel uit als je van elkaar weet wat je nodig hebt om lekker te kunnen werken. Dan wordt het voor een introvert acceptabel om bij tijd en wijle een koptelefoon op te zetten, je terug te trekken in een rustig hoekje of tijdens de lunch in je eentje een ommetje te wandelen. Je kunt afspreken hoe je elkaar duidelijk maakt dat je als introvert nu niet gestoord wilt worden, of dat je als extravert juist even enorme behoefte hebt aan overleg of een kletspraatje.

Las tijdens de vergadering denkpauzes in
Bij een overleg helpt het introverten om van tevoren de agenda te krijgen zodat ze zich kunnen voorbereiden. Wissel tijdens een overleg informatie en ideeën uit, las een denkpauze in, maar neem liever nog geen beslissing. Zo kan iedereen na afloop nog wat (per mail) uitwisselen of aanvullen, en neem je een beslissing in een volgend overleg. Zo krijg je steeds meer zicht op hoe je het beste van twee denkwerelden kunt verenigen.

En oh ja, het was me wel wat hè, vorige week, met die hoosbuien. Ik heb de mazzel dat ik op een berg woon. Kreeg jij nog natte voeten?

Verder lezen? M Olsen Laney. Introvert: groeien in een extraverte wereld.
Susan Cain. Stil. De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen. Of beluister haar TED talk.