Innovatie 3.0 gaat over mensen en verbinding

verbinding mensen innovatie


Innovatie gaat over mensen en verbinding. “Driekwart van het innovatiesucces van bedrijven wordt bepaald door mensen, en slechts een kwart door techniek.”

Dit was de belangrijkste conclusie uit een onderzoek onder 1500 bedrijven, uitgevoerd door Panteia en de Rotterdam School of Management .  Er is nog een wereld te winnen als meer bedrijven zich gaan richten op de zachte kant van innovatie: hoe gaan we met elkaar om?

Als je mensen vrijheid durft te geven, komen ze met initiatieven. Als je het aandurft dat mensen fouten mogen maken, gaan ze experimenteren. Als je in staat bent met elkaar bepaalde risico’s te nemen, voelen mensen zich uitgedaagd en betrokken.

Innovatie 3.0 gaat over verbinding en over lef. Het lef hebben je te verbinden. Met jezelf en wat jou drijft. Met je medewerkers, je managers, bestuurders, aandeelhouders, bedrijf, product, klant, omgeving en de partners met wie je samenwerkt. Bang dat het te klef wordt? Juist vanuit verbinding ben je in staat de ander ruimte te geven.

Verbinding komt tot stand door contact en uitwisseling.  Jezelf laten kennen, het delen van je successen en je twijfels.  Je kwaliteiten en je eigenaardigheden. Dat kan op een ontspannen manier. Bijvoorbeeld door het vinden van wat je gemeenschappelijk hebt. Doe dit bij de start van een overleg met je team of projectgroep. Ook als je al langere tijd met elkaar werkt heeft ‘ie effect.

Oefening: Vind 3 overeenkomsten in 3 minuten. 
“Maak groepjes van 2, zoek iemand die je wat minder goed kent. Je hebt 3 minuten de tijd om 3 overeenkomsten tussen jullie te vinden die je niet eerder van elkaar wist. Durf iets te delen waarvan je geen idee hebt of de ander het ook heeft.”
Vraag na wat mensen hebben ontdekt, hoe het voelt om dat van elkaar te weten, en welke strategie ze hebben toegepast.  Dan kun je het nog een keer doen in andere groepjes of paren samenvoegen. Je kan ook een thema meegeven.

Wat het resultaat ook is, de weg er naartoe zorgt ervoor dat mensen een nieuwe kijk op elkaar krijgen (Inspiratie K Koppett, Training to imagine). Dat bevordert de verbinding en zo werken we aan innovatie. Want innovatie gaat over mensen en verbinding. Innovatie hebben we in deze tijd broodnodig om de problemen waarvoor we staan te kunnen oplossen.