Privacy verklaring

Wanneer je onze website bezoekt of contact opneemt, vertrouw je ons bewust of
onbewust persoonsgegevens toe.

Om welke persoonsgegevens gaat  het?
Als je onze website bezoekt, registreert onze server je IP-adres.
Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen we je om je mailadres.
Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons meestal je naam, telefoonnummer
en/of mailadres.
Wanneer je meedoet aan een training of coaching vragen we je een intakeformulier in te vullen. Daarmee geef je ons informatie over bijvoorbeeld je opleiding, je huidige functie en je leerwensen.
Wanneer je je inschrijft voor een training ben je verplicht om je voor- en achternaam, telefoonnummer, mailadres en een factuuradres af te geven.
Wanneer je deelneemt aan een training of coaching vragen we je om voorbeelden te
geven van situaties uit je werk of uit je privésfeer.
We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer. Op
onze website gebruiken we geen cookies om je gangen na te gaan en we hebben geen like- buttons die je gegevens doorspelen aan bedrijven als Facebook.

Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens?
We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met ons aanbod.
We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij je wensen, een overeenkomst te sluiten en die overeenkomst uit te voeren. We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze af te staan of door te verkopen aan anderen.

Hoe gaan we met je persoonsgegevens om?
We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat
we ze alleen delen met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat. De verbinding naar onze website is beveiligd met SSL-technologie. Onze eigen computers zijn beveiligd met een professionele firewall.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Als je alleen een nieuwsbrief van ons ontvangt dan wordt bij het afmelden hiervoor je mailadres uit ons systeem verwijderd.
Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Andere gegevens bewaren we niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met Marijke van Dusseldorp: 06 382 765 83 of marijke@mimicri-training.nl.