wat brengt

Bewustwording: krijg zicht op je specifieke introverte bijdrage en uitdagingen
Het beschikken over zelfkennis loont. Iemand die zichzelf goed kent kan beter voor zichzelf zorgen. Introverte mensen staan voor de uitdaging hun introverte kwaliteiten te benutten in een omgeving waar extravert gedrag vaak hoog wordt gewaardeerd. Dat vraagt om het strategisch inzetten van extravert gedrag, iets wat introverte mensen zeker ook kunnen, alleen houden ze het minder lang vol hun extraverte medemens. Zicht hebben op eigen valkuilen en uitdagingen, en het effect van eigen gedrag op anderen, maakt de omgang met collega’s soepeler en effectiever. Dit is het resultaat van deelname aan een training voor introverte professionals of individuele coaching.

Samenwerking: werken aan begrip, verbinding en vertrouwen
Het begrijpen van hoe gedragsvoorkeuren als introvert en extravert doorwerken in de praktijk en wat er nodig is voor het benutten van ieders bijdrage, legt een basis voor effectieve communicatie. Dit is het resultaat van het coachen van individuen, duo’s of teams op effectief en plezierig samenwerken.

Ruimte voor introverte kwaliteiten op de werkvloer
De introverte bijdrage wordt in organisaties optimaal benut als leidinggevenden en HRM professionals inzicht hebben in de verschillen tussen introverte en extraverte mensen en hoe deze doorwerken in communicatie en samenwerking. Dit leidt in de praktijk tot het anders vormgeven van projecten, overlegstructuren en besluitvorming, waardoor een ieders bijdrage op zijn plek valt. Dit is het resultaat van workshops en lezingen voor leidinggevenden en HRM professionals. 

Aandacht voor introverte en extraverte deelnemers in je training
Introverte deelnemers zijn alleen al door het deelnemen aan een training uit hun comfortzone. Door aandacht te hebben voor hun stijl van communiceren kun je als trainer optimaal aansluiten bij al je deelnemers. Dit is het resultaat van een train-de-trainer workshop.