wat brengt

Bewustwording: zicht krijgen op je eigen specifieke (introverte) bijdrage en uitdagingen
Het beschikken over zelfkennis loont. Iemand die zichzelf goed kent kan beter voor zichzelf zorgen. Introverte mensen staan voor de uitdaging hun introverte kwaliteiten te benutten in een omgeving waar extravert gedrag vaak hoog wordt gewaardeerd. Dat vraagt ook om het strategisch inzetten van extravert gedrag, iets wat introverte mensen zeker ook kunnen, alleen houden ze het minder lang vol hun extraverte medemens. Zicht hebben op eigen valkuilen en uitdagingen, en het effect van eigen gedrag op anderen, maakt de omgang met collega’s soepeler en effectiever. Het resultaat is meer voldoening en succes.

Samenwerking: werken aan begrip, verbinding en vertrouwen
Het begrijpen van hoe gedragsvoorkeuren als introvert en extravert doorwerken in de praktijk, legt een basis voor effectieve communicatie. Daarnaast zijn verbinding en vertrouwen nodig voor het behalen van gezamenlijke resultaten. Als die basis is gelegd is er ruimte voor open dialoog, commitment, leren van successen en leren van fouten. En dan blijkt dat het resultaat er mag zijn.

Verandering: aandacht durven geven aan dat wat er is
Van nature behouden we graag de status quo. Veranderen roept weerstand op en zet dingen op scherp. Weerstand herkennen en erkennen geeft ruimte, en de opening om weerstandsenergie om te buigen naar bewegingsenergie.

Ontwikkeling: eigenaar worden van het eigen leerproces 
Samen met Een wereld van verschil verzorg ik trainingen voor de introverte professional, en een programma op maat voor experts die zich willen ontwikkelen op het gebied van communicatie, acquisitie en advisering.