wat brengt

Bewustwording: zicht krijgen op je eigen specifieke introverte bijdrage en uitdagingen
Het beschikken over zelfkennis loont. Iemand die zichzelf goed kent kan beter voor zichzelf zorgen. Introverte mensen staan voor de uitdaging hun introverte kwaliteiten te benutten in een omgeving waar extravert gedrag vaak hoog wordt gewaardeerd. Dat vraagt ook om het strategisch inzetten van extravert gedrag, iets wat introverte mensen zeker ook kunnen, alleen houden ze het minder lang vol hun extraverte medemens. Zicht hebben op eigen valkuilen en uitdagingen, en het effect van eigen gedrag op anderen, maakt de omgang met collega’s soepeler en effectiever. Dit is het resultaat van deelname aan een training voor introverte professionals of individuele coaching.

Samenwerking: werken aan begrip, verbinding en vertrouwen
Het begrijpen van hoe gedragsvoorkeuren als introvert en extravert doorwerken in de praktijk en wat er nodig is voor de introverte bijdrage, legt een basis voor effectieve communicatie. Daarnaast zijn verbinding en vertrouwen nodig voor het behalen van gezamenlijke resultaten. Als die basis is gelegd is er ruimte voor open dialoog, commitment, leren van successen en leren van fouten. Dit is het resultaat van het coachen van duo’s of teams op effectief en plezierig samenwerken.

Ruimte voor introverte kwaliteiten op de werkvloer
De introverte bijdrage wordt in organisaties optimaal benut als leidinggevenden en HRM professionals inzicht hebben in de verschillen tussen introverte en extraverte mensen en hoe deze doorwerken in communicatie en samenwerking. Dit leidt in de praktijk tot het anders vormgeven van projecten, overlegstructuren en besluitvorming, waardoor een ieders bijdrage op zijn plek valt. Dit is het resultaat van workshops en lezingen voor leidinggevenden en HRM professionals.